รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National Test : NT) ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2563 21:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 21:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด.....กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (์National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นข้อมุลให้กับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป..