รายงานผลการคัดกรองการอ่านภาษาไทย

โพสต์29 มี.ค. 2563 23:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 23:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนมนสังกัด....กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขอส่งผลการคัดกรองการอ่านภาษาไทยมาให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโชน์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีข้อบกพร่องต่อไป...