รายงานผลการดำเนินงานสอบตามโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอบแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

โพสต์16 เม.ย. 2563 10:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2563 10:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามบัญชีที่แนบ....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดดำเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น และได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ) เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ในปีการศึกษาต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการตอบแบบกำกับติดตามฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีรายละเอียดมาก สามารถทำเป็นใบแทรกแนบมาได้ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทางระบบ AMSS ++ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม