รายงานความก้าวหน้านโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

โพสต์11 มี.ค. 2563 05:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 05:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินตามแนวทางการดำเนินงสยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรวบรวมรายงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศฐ รอบที่ 3/2563 โดยส่งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ทางโทรสาร หมายเลข 042511339 หรือทาง e-mail : plannkppeo@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำข้อมูลในภาพรวมส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียด