รายชื่อ School partner ของกลุ่มบริษัททรู ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED

โพสต์18 ก.พ. 2563 00:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 00:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้ บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา บ้านคำสว่าง โพนสวางนางิ้ววิทยา บ้นหนองค้าโคกกุง บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านชะโงมนาโดน และบ้านนาคอกควาย...ด้วยองค์กรเอกชน ได้ดำเนินงาน "โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED" ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนา "โรงเรียนประชารัฐ"  มาอย่างต่อเนือง นับตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัททรู (TRUE) ได้ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่ร่วมเป็น School Partner จำนวน 331 คน ในการลงพื้นที่ดูแลโรงเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 1,000 โรงเรียน ซึ่ง school Partner ได้เตรียมแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ใน "โรงเรียนประชารัฐ" ในเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งรายชื่อโรงเรียน School Partner ของกลุ่มบริษัททรู ภายใต้สานอนาคตการศึกษา Connext ED ได้เตรียมการรับการลงพื้นที่ดูแลโรงเรียนที่รับผิดชอบของ  School Partner ต่อไป รายละเอียดตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย