ประเมินผลงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาที่ยั่งยืน

โพสต์23 ก.พ. 2563 23:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2563 23:10 ]
เรียน ผู้บริหารโรรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 25,897 โรงเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะจัดงานสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาที่ยั่งยืน" เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของดครงการ ศึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "การเดินทาง 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระหว่าง วันที่  14-15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งนี้ ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการประเมินผลงานสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาที่ยั่งยืน" ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายละเอียดดังแนบ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ..... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม