ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์24 ก.ค. 2563 06:22โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 06:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสร์ ระดับประถมศึกษา) รอบสอง ระดับประเทศ ตามประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น
นการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเทศเจ้าภาพงดจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนสอบผ้านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดยสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ www.obeccimso.net.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม