ประกาศสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

โพสต์24 ม.ค. 2563 21:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด......ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ โดยการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2563 ซึ่งมีกำหนดการทดสอบรอบแรก ในวันที่ 12 มกราคม 2563 นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการทดสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประกาศการสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดดังสิ่ที่ส่งมาด้วย จึงให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้...คลิกอ่านรายละเอียด