ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563(รอบสอง ระดับประเทศ)

โพสต์7 ก.พ. 2563 05:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 05:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม บ้านกลางบ้านหนาด บ้านหัวบึงทุ่งฯ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และบ้านพระซองเหนือ....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประกาศผลการสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดการสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โรงเรียนเชิงชุมราฎร์นุกูล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขัน รอบสาม ระดับนานาชาติ และเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพื่อเพิ่มพูนประสบการ์การเรียนรู้ต่อไป นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียด