ประกาศผลรางวัลครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาที่ยั่งยืน"

โพสต์24 ก.พ. 2563 01:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 01:16 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) มรุกขนคร และบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)... ตามหนังสือที่อ้างึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2563 จะจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานพร้อมคัดเลือกผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนด ถือเป็นรอบที่ 1 ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิฌรฒ ประสานมิตร นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกผลงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งประกาศผลการประเมินผลงานมาพร้อมนี้