ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 มี.ค. 2563 23:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 23:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนได้ตรวจสอบผลการประเมินผ่านทางระบบ NT Access และจัดทำข้อมูลสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป.....คลิกอ่านรายละเอีดเพิ่มเติม