ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสต์14 ม.ค. 2564 09:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 09:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง.....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีกำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น
                ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งในการสอบดังกล่าวมีผู้เดินทางมาจากหลายพื้นที่ จึงอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง 
                ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบุคมสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......


                        หนังสือราชการ