ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาที่ยิั่งยืน

โพสต์24 ม.ค. 2563 00:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 21:08 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วม "โครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย".....แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" รายละเอียดการส่งผลงานดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ กำหนดให้โรงเรียนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในรอบที่ 1 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1.....คลิกอ่านรายละเอียด