ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก

โพสต์2 ก.พ. 2563 08:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2563 08:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ อิมแพค เอ็กชั่น ฮออล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้ารับการอบรม สามมรถสำรองที่นั่งด้วยการกรอกแบบสำรองที่นั่ง พร้อมส่งเนื้อเรื่องประเภทบันเทิงคดี และกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (story Board) จำนวน 16 หน้า ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/uGaXi13g2ubKfYb76 หรือ QR Code ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ จะปิดรับสมัครหากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน 100 คน