ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลทั่วไป

โพสต์19 เม.ย. 2563 21:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2563 21:01 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1, เขต 2, เขต 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 27 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดทำเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงาน ดังกล่าว
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัด เพื่อสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกฯ โดยกำหนดการสั่งซื้อรอบแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับเสื้อภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยสั่งซื้อโดยตรง ตามรายะเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่ส่งมาพร้อมนี้
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..........