ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

โพสต์19 เม.ย. 2563 20:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2563 20:54 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีละ 100 โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นับเป็นรุ่นที่ 11 นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 มายังโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ไปที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณคาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหารจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


                            หนังสือราชการ