ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020

โพสต์23 ก.พ. 2563 23:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2563 23:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเทศมาเลเซีย (Association of science, Technology and innovation-ASTI) เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจของเยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยในปีนี้ ASTI ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันฯ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสนใจทราบ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my และสมัครไปยังผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาต้นสังกัด