ประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 05:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 3 ของสถานศึกษาทุกแห่ง รายละเอียดตามตารางสอบและปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบแก่นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม