โปรแกรมกรอกคะแนน Pre O-NET 2562

โพสต์4 ก.พ. 2563 10:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 10:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งโปรแกรมกรอกคะแนน Pre O-NET 2562 มาให้โรงเรียนกรอกข้อมูล