นิเทศแบบบูรณาการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์31 ก.ค. 2563 06:23โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 06:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการนิเทศแบบบูรณาการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเตรียมรับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม