เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์20 พ.ย. 2563 02:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 02:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนขว้าง และบ้านทุ่งมน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนตั้งแต่ระดัชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากลผ่านการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ สนบสนุนให้นักเรียนได้ทำแบบวัดแวววัดความถนัดทางอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดจัดการประชุม ระหว่าวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพน เขต 1 แจ้งให้นายคูณสมบัติ นารินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนขว้าง และนายรักชาติ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปยังกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ทาง E-Mail : nnnobec225@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม