แนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ (Omicron)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:26 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กลายพันธุ์ชนิดใหม่ ซึ่ง WHO หรือองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern : VOC) สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด โดยมีรหัสที่เรียกว่า โควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 หรือ (Omicron) (โอไมครอน หรือ โอมิครอน) ถูกรายงานว่าพบครั้งแรก ในตอนใต้ของทวีปแอฟริกาใต้ ที่ประเทศบอตสวานา และขณะนี้ประเทศไทยพบ ผู้ติดเชื้อดังกล่าวแล้ว ซึ่งการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด - 19 พบมาตลอด สิ่งสําคัญมีอยู่ 4 ประการคือ 1) แพร่ระบาดได้เร็วขึ้น 2) ความรุนแรงมากขึ้น 3) ดื้อต่อการรักษา 4) ทําให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการ สัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรณีมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....