มอบเอกสารโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA

โพสต์13 พ.ค. 2563 20:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (เอกสารตามแนบ)....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ PISA สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดพิมพ์เอกสารโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA เรื่อง PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนสู่การแข่งขันบนเวทีโลก เพื่อเป็นเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ PISA 2018 และครูผู้สอนนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินของ PISA 2021
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ PISA 2018 ติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม