ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
            ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019: COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อได้กำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

                หนังสือราชการ