ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม " 7 มิุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2563

โพสต์6 มิ.ย. 2563 01:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 01:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2563 โดยใช้รูปแบบการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ Website และ Facebook fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20
        ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2563 ให้โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนทราบโดยเผยแพร่ผ่าน Website และ Facebook fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (https://www.facebook.com/cttdo) ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม