ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเสื้อที่ระลึก เดิน วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ 70

โพสต์22 มี.ค. 2563 03:21โดยjunkaew   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 03:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกาจัดกิจกรรมรณรงค์ "เดิน - วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ 70" ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ทักษะชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน บุคลากรทางการศึกา และประชาชนทั่วไป และหารายได้เตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรม และขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อที่ระลึก ราคา 250 บาท ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม