ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง......ก้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินการในประเด็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและตัวชี้วัดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถสแกน QR Code หรือ Link รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม