ขอความร่วมมือในการเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...กเวย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่หนังสั้นของโครงการฯ เพื่อเชิญชวนสร้างความตระหนักให้กับเด็กและเยาวชนไทยเห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้จากการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสั้น ซึ่งมีเนื้อหาที่เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือของดครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ โดยสามารถดูหนังสั้นได้ผ่านการสแกน QR CODE ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม