ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจําปี 2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง......ด้วย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต                                                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจําปี 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๗ นาที พร้อมทั้งส่งผลงานโดยตรงไปที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                                                                       หนังสือราชการ