ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 21:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดให้มีการระวังป้องกันการล่วงเกิน เหยียดหยามหรือล้อเลียนพระพุทธศาสนา อันอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 206 "ผู้ใดกระทำโดยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมูชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนา นั้น ต้องระวงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" หรือลักษณะของการล้อเลียนสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา และขอความร่วมมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ นั้น ......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม