คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี

โพสต์16 ต.ค. 2563 18:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 18:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่สถานศึกษา แห่งละ 1 เล่ม เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีไทย นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนมารับหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม