โครงการ"หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ" โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โพสต์15 ม.ค. 2564 02:15โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม.....ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกั ร่วมมือกันจัดทำโครงการ "หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ" โดยจัดพิมพ์หนังสือชุด "Good Habits Series" เป็นนิทานสองภาษา (Billingul) คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน และคัดสรรหนังสือชุด"บ้านเล็กในป่าใหญ่" เป็นวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมตลอดกาล หนังสือทั้งสองชุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ประจำห้องสมุด ซึ่งเจ้าภาพ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปรารถนาจะบริจาคหนังสือคุณภาพที่ผลิตและสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือในห้องสมุด จำนวน 400 โรงเรียน มูลค่าแห่งละ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับมอบหนังสือในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สีลม) และเชิญผู้อำนายการโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานทาง Online ผ่านระบบ ZOOM นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมงานทาง Online ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. โดยให้ส่งแบบตอบรับไปยังบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ทาง E-Mail : kanokon@praphasam.com โทรสาร q 2448 0393 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิมเติม....................

                หนังสือราชการ