โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 20:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ทุกโรง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) และครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 นี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องงดการจัดประชุมสัมมนาแบบกลุ่มของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและนอกระบบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ.ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ทบทวนแนววิธีการสอน (pedagogy) และเรียนรู้การทำกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในเดือน กรกฎาคม 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดตารางการออกอากาศทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยออกอากาศผ่านช่องทาง Youtube ช่อง OBEC TV และ Facebook เพจ OBEC Channel ของ สพฐ. นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในดรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรับชมการฝึกอบรมตามวัน เวลา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ https://form.gle/bFf4NVvX9nt5R4tC9 และส่งคำถามข้อสงสัย ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านทางเพจ Facebook โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่าย สพฐ. (ทั้งนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สอนในระดับปฐมวัยทาง Line บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นพ.๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม