การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนารายงานการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์23 ก.พ. 2563 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2563 23:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งบุคลากรในสังกัด ซึ่่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้ นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน