การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์10 ก.ค. 2563 09:43โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 09:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมลล์ kpi.obec6@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม