การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId 19 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์10 ก.ค. 2563 09:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 09:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบประเมินการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และขอให้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรายงานการดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านทาง http://qrgo.page.link/nu199 ดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานการดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตอบแบบสอบถามตามลิงค์ http://qrgo.page.link/nu199....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม