การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 02:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 02:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงาน และตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบพร้อมให้สถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการทดสอบดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม