การแต่งตั้งศูนย์ประสานงานโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563-2564

โพสต์31 ม.ค. 2563 00:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 00:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งศูนย์ประสานงานโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 4 ศูนย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ระดับภูมิภาค ในปีการศึกษา 2563-2564 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ส่งสำเนาประกาศและคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป