การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ

โพสต์2 มี.ค. 2563 04:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 04:54 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม บ้านกลางบ้านหนาด บ้านหัวบึงทุ่งฯ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และพระซองเหนือ...ตามหนังสือที่อ้างถึงที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดการสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขัน รอบสาม ระดับชาติ และเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส  Covid 19 ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และได้แพร่เข้ามาในประเทศไทย การแพร่ระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และการสัมผัสสารคัดหลั่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติในครั้งนี้ ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หากพบนักเรียนที่มีอาการไข้ ปวดศีรษะและลำตัวมีอาการไอต่อเนื่อง มีน้ำมูก ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับห้องสอบทราบทันที