การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

โพสต์18 ก.พ. 2563 01:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 01:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เน้นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพกษัตริย์ ศึ่งมีคุณูปการแก่ประเทศไทย โดยให้ดำเนินโครงการดังกล่าว ผ่านวิทยากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอด หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนนโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ให้ประสบผลสำเร็จ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม