การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR ) เพื่อรับการประเมินรอบสี่

โพสต์13 เม.ย. 2563 09:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 09:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต้องดำเนินการนำข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร (e-SAR) ของกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้ทันตามกำหนด จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าว หรือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 โดยจัดส่งไฟล์ PDF โรงเรียนละ 1 ไฟล์ (รวมระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน) ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียด