การส่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

โพสต์7 ก.พ. 2563 05:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 05:05 ]
เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ทุกเครือข่าย....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเสนอร่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ดังนี้
        1. ให้ศูนย์เครือข่ายฯ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย)
        2. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ส่งไฟล์รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว (ไฟล์ Word) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563