การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 09:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
        เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้น ภายในวันที่ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงที่มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าไปตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทุกคน
        2. เข้าไปตอบแบบสอบถามโดยการสแกน QR CODE ที่อยู่ด้านล้างนี้ หรือที่ลิงค์ https;//docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSehuD5tW3AYMPieOvscWZxJSFQiyaZbH2COPQIJVXo1DBm81Q/viewform ภายในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม