การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์7 ก.พ. 2563 04:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 04:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และใช้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ตามโครงการดังกล่าว นั้น
        เพื่อให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการประเมิน การรับคู่มือทดสอบ และการบันทึกข้อมูลผลการประเมินเข้าระบบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานการสอบประขำอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
            2. คำสั่งฯ