การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียบน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.ค. 2563 05:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 05:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม