การประกวดออกแบบมาสคอต น้อง Coding ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

โพสต์13 พ.ค. 2563 20:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 01:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด Coding Ambassador : CA สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ชิงโล่ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และเงินรางวัลรวม 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถและทักษะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ตามนโยบายการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต  "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด Coding Ambassador : CA ให้ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563 ส่งผลงานได้ที่ codingobec@gmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม