การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ก.พ. 2563 22:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 00:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้ดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ และลงทะเบียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับภาค ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และส่งเอกสารประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ชุด มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่ http://awards62.obecawards.net/obec-esan
        2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยมีผลงานดีเด่น ที่เคยได้รับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ตามที่เหมาะสม สมัครเป็นคณะกรรมกาารตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา สมัครผ่านเว็บไซต์ awardsssk.in.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษา กรอกข้อมูลทาง Google forms (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563