การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3

โพสต์23 พ.ค. 2563 07:11โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 07:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้สมัครเป็นสถานศึกษาแกนนำหรือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ และสถานศึกษาอื่น สมัครเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่าย ๆ ละอย่างน้อย 3แห่ง เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล  IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อสมัครเป็นสถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคุณสมบัติของสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิมเติม