การประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ

โพสต์21 มิ.ย. 2563 06:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ ให้มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัด และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 475 คน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอแจ้งรายชื่ออตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้บุคลากรทราบเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ และรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังรายละเอียดตามประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม