การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน WWW.deep.go th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์21 มิ.ย. 2563 09:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทกูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้อบรมการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์ม ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2563 ผ่าน OBEC Channel และระบบ Online พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงาน (Co-Leader) ซึ่งเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ของโรงเรียนในสังกัด ให้เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www'deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตามกำหนดการผ่านช่องทาง ดังนี้
            1) https://www.youtube.com/obectvonline
            2) https://www.facebook.com/obectvonline/และ
            3) www.Obec.tv
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน คณะทำงาน และบุค
ลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลตามช่องทางและกำหนดการ ดังแนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม